Mr. Jacques Stevens

Jacques Stevens
mr. Jacques Stevens

Mr. Jacques Stevens studeerde rechten aan de rijksuniversiteit Limburg te Maastricht.

Na in 1990 te zijn afgestudeerd, heeft hij eerst ruim acht jaar als bedrijfsjurist gewerkt bij een adviesbureau te Bussum. In 1999 maakte hij de overstap naar de advocatuur. Doordat al vroeg in zijn stageperiode de nadruk in zijn praktijk op het gebied van het familierecht is komen te liggen, is dit veelomvattende vakgebied uiteindelijk zijn specialisme geworden. Daaronder vallen – onder meer – echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangskwesties, gezagskwesties, adoptie, erkenning, curatelezaken, enz.
Naast het familierecht houdt Jacques zich ook bezig met erfrechtzaken, ondernemings- en verbintenissenrecht.

Na zijn stage heeft Jacques nog enkele jaren gewerkt voor kantoren te Amersfoort, Maastricht en Helmond. Hij maakt sinds 1 december 2012 deel uit van Daniëls Advocaten.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met mr. Jacques Stevens. Zijn rechtstreeks e-mailadres is: j.stevens@danielsadvocaten.eu.