Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
Daniëls Advocaten stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Daniëls Advocaten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.
Daniëls Advocaten aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Daniëls Advocaten of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Daniëls Advocaten. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Daniëls Advocaten.