Mr. Jos Daniëls


Dit kantoor is in 1979 door mij opgericht en richt zich specifiek op de ondernemer en zijn onderneming in alle facetten: herstructurering, faillissement, civiele procedures, werknemersproblemen, financiële zaken, fiscale oplossingen, echtscheidingsperikelen en erfopvolging.

Het is een bewuste keuze kleinschaliger verder te gaan. Zo nodig werk ik met andere advocaten samen afkomstig uit mijn netwerk dat ik in die jaren heb opgebouwd.

Door deze benadering bestaat de kans dat ik zaken niet zal kunnen aannemen.

Mijn zaken blijf ik doen met veel passie, kennis en ervaring, waarbij ik veel waarde hecht aan een persoonlijke benadering.

Jos Daniëls
Advocaat … nog steeds